De opkomst van de oudere werknemer is een succesverhaal

Er is ook goed nieuws over de arbeidsmarkt voor ouderen. In het FD verklaart macro-econoom Mathijs Bouman recente ontwikkelingen in de economie. Onlangs schreef hij in de krant dat de recente stijging van werkloosheid onder 55-plussers naar 8,5% t.o.v. van 6,7% onder 55-minners weliswaar erg vervelend is voor de betrokken werklozen. Maar dat daarnaast ook vooral moet worden gekeken naar het aantal 55-plussers dat op de arbeidsmarkt werkzaam is. Die vertoond namelijk een spectaculaire stijging. In 2005 werkten er 850.000 ouderen. Vijf jaar later in 2010 was dat gestegen tot 1.16 miljoen. En ondanks de crisis is het aantal werkende 55-plussers in 2015 gestegen tot 1.35 miljoen. Tegelijkertijd nam het aantal ‘inactieve’ (geen werk en ook niet op zoek) 55-plussers af van ruim 1 miljoen in 2005 naar ongeveer 700.000 in 2015. Dat wil zeggen dat waar eerder de meerderheid van 55-plussers niet werkte dat nu is gedaald naar minder dan een derde. Een groter deel van de actieve 55-plussers is nu werkloos (8.5%) maar de toename van het aantal werkende ouderen was vele malen groter. Voor 55-plussers zonder werk is het een schrale troost. Maar de snelle opkomst van de oudere werknemer, na de afschafing van de VUT en het prepensioen is een regelrecht succes.

Bron: Financieel Dagblad / Mathijs Bouman

Lees hier het hele artikel : http://fd.nl/binaries/33/42/15/krant-20151017-0-018-056.pdf

Terug naar overzicht