grote meerderheid 50-plussers wil doorwerken tot pensioen

Meeste 50-plussers willen doorwerken tot pensioen

Het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd betekent voor de meeste 50-67-jarigen (64%) dat zij blijven doorwerken in hun huidige functie. Een kwart (24%) wil eerder te stoppen met werken. Dit zijn vaker 50-55 jarigen, terwijl mensen van 62-67 jaar juist vaker aangeven door te willen of moeten werken.

Dit blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken dat vandaag gepubliceerd wordt in het kader van de nationale Pensioen3daagse op 3, 4 en 5 november 2015. Tijdens deze drie dagen zetten enkele honderden organisaties zich in om Nederlanders meer inzicht en overzicht te geven in hun pensioensituatie.

AOW later dan verwacht

70% van de werkzame beroepsbevolking 50-67 jaar krijgt de eerste AOW-uitkering later dan zij verwachten. Hoe dichter men bij de AOW-leeftijd komt, hoe vaker men het goed weet. 34% van de ondervraagden betwijfelt of er genoeg werk is voor hen op de arbeidsmarkt tot dat zij de pensioengerechtigde (AOW) leeftijd bereiken.

Verveling

Weinig mensen (94%) maken zich geen of weinig zorgen over of ze zich zullen vervelen zodra ze met pensioen zijn. Na pensionering gaat men het liefst: hobby’s oppakken (73%), reizen (58%), vrijwilligerswerk doen (56%), van kleinkinderen genieten (36%)….en 15% blijft betaald doorwerken, 5% wil een opleiding volgen en 2% start een onderneming! Een meerderheid doet er nu veel aan om straks tijdens het pensioen fit te zijn. Vier op de tien maken zich zorgen over de gezondheid na pensionering en drie op tien maken zich zorgen over of er voldoende geld is om van te leven.

Pensioen3daagse 2015

Dit jaar vindt de vijfde editie van de Pensioen3daagse plaats op initiatief van Platform Wijzer in geldzaken, waarbij de focus wordt gelegd op de doelgroep 50+. Het thema van de Pensioen3daagse 2015 is ‘Wat moet ik doen voor mijn pensioen?’, met als rode draad de gebeurtenissen in je leven (life events) die van invloed kunnen zijn op jouw pensioensituatie, jouw AOW leeftijd en je verwachte inkomsten en uitgaven na pensionering.

Wijzer in geldzaken van de Telegraaf heeft in dit kader de gelijknamige tool ‘Wat moet ik doen voor mijn pensioen?’ doorontwikkeld op basis van gedragswetenschappelijke inzichten. Deze tool helpt je aan de hand van jouw eigen situatie met rekenhulpen en tips te kijken of jij het goed voor elkaar hebt voor jezelf en je gezin (nabestaanden). Niet alleen later als je met pensioen gaat, maar ook als er morgen iets onverwachts gebeurt.

Bron: Telegraaf 3-11-2015

Terug naar overzicht