RIJP CMC bv

De onderneming
Wij zijn met Rijp CMC b.v. een maatschappelijk betrokken onderneming die sinds 2006 actief is in de markt van oudere consumenten, burgers, patiënten en werknemers en voor de organisaties die op deze mensen willen inspelen. Onze ambitie is om met onze bedrijfsactiviteiten te werken aan een hogere kwaliteit van leven voor mensen in oudere levensfasen. Want zeg nou zelf; ‘gelukkig oud worden, dat willen we toch allemaal?’.

Rijp bereikt oudere doelgroepen
Ons doel willen we met Rijp bereiken door bedrijven, overheid en non-profit instellingen te adviseren, te inspireren en te ondersteunen om wensen en mogelijkheden van senioren beter te benutten. Zo ontwikkelen we nieuwe concepten voor producten en diensten die ouderen wensen en niet perse omdat ze ‘oud’ zijn. Daarnaast adviseren we met Rijp over de mogelijkheden met seniorenmarketing en maken we effectieve en creatieve communicatie naar oudere doelgroepen. Met Rijp zijn we daardoor al bij meerdere boeiende innovaties en nieuwe projecten betrokken en zo dragen we een steentje bij aan de economie en het welzijn van oudere groepen mensen in de maatschappij. Lees meer over deze activiteiten op www.rijp.info.

Rijp in arbeidsbemiddeling en HRM-concepten  
‘Rijp senior werk’ is een initiatief van Rijp CMC b.v. Met Rijp senior werk gebruiken we onze expertise niet alleen bij het bemiddelen van goede kandidaten, maar ook in het ontwikkelen van HRM-concepten en diensten ter stimulering en ondersteuning van werkgelegenheid voor vitale 45+, 55+ en 65+ professionals die passend werk zoeken bij hun competenties.

Als u een oudere professional bent van 45+, 55+ of 65+ dan kunt u hier alles lezen wat Rijp senior werk voor u kan doen in arbeidsbemiddeling en in het ontwikkelen en benutten van uw competenties en kansen op de arbeidsmarkt.

Voor werkgevers en organisaties die op zoek zijn naar vitale, flexibele en competente oudere werknemers voor de continuïteit en groei van de organisatie vertellen we graag hier wat we voor u kunnen betekenen met de kandidaten en HRM-concepten van Rijp senior werk.