Onze werkwijze

De veranderende wereld vereist dat organisaties anders om gaan met de beschikbare arbeidscapaciteit in hun omgeving ( in kwaliteit en kwantiteit), met hun verantwoordelijkheden en flexibiliteit. In nieuwe arbeidsverhoudingen zullen werkgevers en werkzoekenden slimmer en dynamischer gaan samenwerken, waardoor werknemers langer inzetbaar blijven en organisaties kunnen blijven groeien. RIJP senior werk wil met arbeidsbemiddeling en advies over werkconcepten en diensten met de inzet van oudere werknemers de organisaties hierbij terzijde staan.

Met RIJP senior werk kunnen we uw behoefte aan ervaren werknemers en de continuïteit van uw organisatie ondersteunen met flexibel en duurzaam inzetbare 45+, 55+ en 65+ professionals en managers. Daarbij richten we ons vooral op kandidaten met MBO+, HBO en WO achtergrond, met veel ervaring en vakkennis. We vinden voor uw vacature en wensen een match met vitale oudere kandidaten met passende competenties , de geschikte persoonlijkheid, ambities en juiste werkervaring. Hiervoor voeren we met kandidaten o.a. persoonlijke gesprekken en hanteren we online-testen die een beeld geven in hun competenties en inzetbaarheid. Want heel vaak zijn hun talenten en vaardigheden ook heel goed op andere werkterreinen inzetbaar.

Zo bepalen we een selectie van kandidaten waaruit u uiteindelijk een keuze kunt maken. Als een kandidaat via ons gaat werken blijven we die ondersteunen. We stimuleren het volgen van functionele cursussen en bieden in samenwerking met partners ook coaching voor persoonlijke ontwikkeling. Want een werknemer in balans is niet alleen een plezier voor zichzelf, maar is ook een stabiele factor voor zijn werkgever. Op die wijze is het samenwerken met Rijp voor werkgever en werknemer steeds de beste ervaring.

Bij Rijp vinden we dat de beleving en functioneren voor kandidaat en werkgever optimaal moet zijn. Zo ontstaat een plezierige en duurzame situatie voor alle partijen. Met kandidaten en opdrachtgevers houden we daarom regelmatig contact. We organiseren bijeenkomsten en interessante workshops, houden evaluatiegesprekken, versturen nieuws en (leuke) wetenswaardigheden en verspreiden inzichten over het werken op oudere leeftijd.