Senior (ex) professionals en managers

Er zijn verschillende flexwerk mogelijkheden om oudere (ex)professionals en managers in te schakelen. Zoals in uitzendwerk voor parttime, fulltime of oproepbanen. In detachering of met projecten voor ZZP’ers en freelancers en middels payrolling van bijvoorbeeld oud-medewerkers die u graag voor uw organisatie wil behouden. Lees hieronder meer over oudere medewerkers.

Levensfase 45+, 55+, 65+
Bij Rijp Senior Werk onderscheiden we drie segmenten van ervaren, al oudere en beter opgeleid personeel en managers. Namelijk de segmenten 45+, 55+ en 65+. Deze grove indeling is gebaseerd op de levensfase waarin deze mensen verkeren en niet omdat leeftijd de belangrijkste factor is in wat iemand nog kan.  Leeftijd is zelfs een erg slechte indicator voor selecteren van werknemers.

De goed opgeleide 45+ professionals
De 45+ senior professionals zitten in deze levensfase volop in hun carrière en bereiken de toppen van hun kunnen en waarde voor de organisatie. Ze leveren veel rendement voor de werkgever dankzij hun jarenlange ervaring en kennis. Vaak hebben 45-plussers een druk gezin met jonge, soms al puberende, kinderen dat hun voortdurend scherp en flexibel houdt en oplettend in de wereld en directe omgeving. Ze staan daardoor ook midden in het sociale leven. De 45+ professionals weten hoe belangrijk het is om kwaliteit in werk te leveren, geen deadlines te missen en doelstellingen te halen. Bij het samenwerken in teams zijn ze door ervaring bewust van hun kwaliteiten en beperkingen en daardoor erg effectief en constructief bij de uitvoering van taken. Maar ook in het overdragen van kennis en vinden van oplossingen en nieuwe inzichten. De motivatie en loyaliteit is meestal groot. Het zijn daardoor vaak erg betrouwbare medewerkers. De 45 + senior professionals geven in deze levensfase veel toegevoegde waarde voor organisaties om kwaliteit van producten, diensten en service te verbeteren.

De ervaren 55+ professionals
De 55-plus medewerkers verkeren in een levensfase waar ze meer te maken krijgen met kinderen die het huis verlaten om elders te studeren, werken of samenwonen. Zo krijgen ze thuis meer ruimte voor vrijetijd, sociale activiteiten en persoonlijke ontwikkeling. Deze nieuwe ‘rust’ en de levenservaring komt hun werk in de ze levensfase erg ten goede. 55-plussers zijn daardoor erg geschikt om jongere generaties op te leiden en te ondersteunen in bijvoorbeeld ‘meester / gezel-constructies’ en zo de continuïteit van organisaties te borgen. De behoefte aan economische- en sociale stabiliteit in de laatste jaren voor het pensioen zorgt er regelmatig voor dat 55+ werknemers niet veel risico’s meer op de arbeidsmarkt durven te nemen. Ze zijn onterecht bang en beelden zich dat ze vanwege hun leeftijd sneller mislukken of door saneringen zonder werk te komen. Hun arbeidsmobiliteit is hierdoor laag en het belemmert daarnaast de doorstroming van jongeren naar betere functies. Over oudere werknemers bestaan helaas hardnekkige vooroordelen over beperkingen, ziekte en werkcapaciteiten. Hierdoor zijn werkgevers huiverig om oudere werknemers aan te nemen.

Onderzoek TNO-Arbeid
Maar wat blijkt uit o.a. recent onderzoek van TNO-Arbeid over ouder personeel?
1)   55+ zijn minder vaak ziek dan jongere arbeidskrachten
2)   boven 55 jaar neemt het verzuim zelfs af
3)   lichamelijke beperking kunnen door mensen eenvoudig gecompenseerd worden ( b.v door de leesbril)
4)   ouderen werknemers hanteren slimmere strategieën in hun werk
5)   de leefstijl en werkomgeving van mensen hebben de grootste invloed op het functioneren van mensen. De leeftijd is van veel minder belang.
6)   de prestaties van mensen zijn dankzij technologische veranderingen steeds minder afhankelijk van hun gezondheid
7)   het werk is dankzij diverse technieken tegenwoordig makkelijk aan eventuele beperkingen aan te passen.
8 )  oudere werknemers blijven in het algemeen steeds langer gezond. Terwijl slechts een klein gedeelte sterk achteruit gaat
9)  jongeren zijn sterker in analytisch denken en problemen oplossen, maar ouderen compenseren dat weer dankzij hun jarenlange ervaring en kennis.
10)  het cognitief vermogen van ouderen wordt het meest bepaald door intelligentie en opleiding en niet door hun leeftijd.

Er zijn veel goede redenen om met ouder personeel van 50 jaar en ouder te werken. Ook vanuit de overheid zijn er diverse financiële stimuleringsmaatregelen en kortingen die het aantrekkelijk maken om oudere werknemers aan te nemen. Op deze website kan u hierover meer lezen.

65+ ervaren (ex) professionals
De oudere ex-professional die na jarenlang werken thuiszit door VUT of pensioen is vaak nog heel goed instaat om te werken. Maar gedwongen door CAO’s, arbeidscontracten of saneringen verlaten ze hun werkgever. Helaas vallen ex-professionals daarna vaak in een zwart gat en hebben een overdaad aan vrije tijd waarvoor ze een nieuwe invulling zoeken. De oud-medewerkers missen het werk, hun collega’s en het sociaal contact, de belevingen en/of de inkomsten. Steeds meer gepensioneerden en VUT’ers willen daarom blijven werken, ook onder hun oude niveau, en laten zien wat ze nog kunnen. Zoals ook bij 55-plussers is hun ervaring en kennis in uitvoerende of leidinggevende taken namelijk niet afgenomen. Met werk kunnen ze van betekenis blijven, hun zelfrespect behouden of hun financiën aanvullen. Veel 65-plussers kunnen dankzij verbeterde (werk)technieken en gezondheidszorg tot op hoge leeftijd, ook boven de 75 jaar, actief blijven. Want zwaar lichamelijk werk, waardoor mensen vroeger vermoeid en zelfs blij waren om met pensioen te gaan, is er bijna niet meer. Als de werkgever met flexibel werk goed inspeelt op de wensen, de mogelijkheden en ambities van 65-plussers en VUT’ers, dan zijn zij voor veel organisaties van toegevoegde waarde.