Rijp senior werk – wie wij zijn

De onderneming
‘Rijp senior werk’ is een initiatief van Rijp CMC b.v. Als maatschappelijk betrokken onderneming is Rijp sinds 2006 actief in de markt van oudere consumenten, burgers, patiënten en werknemers en voor de organisaties die hierop willen inspelen. Onze ambitie is om met onze bedrijfsactiviteiten te werken aan een hogere kwaliteit van leven voor mensen in oudere levensfasen. Want zeg nou zelf; ‘gelukkig oud worden, dat willen we toch allemaal?’.

Ons doel willen we bereiken door bedrijven, overheid en non-profit instellingen te adviseren, te inspireren en te ondersteunen om wensen en mogelijkheden van senioren beter te benutten. Zo ontwikkelen we nieuwe concepten voor producten en diensten die ouderen wensen en niet omdat ze ‘oud’ zijn. Daarnaast adviseren we met Rijp over de mogelijkheden met seniorenmarketing en maken we effectieve en creatieve communicatie naar oudere doelgroepen. Met Rijp zijn we daardoor al bij meerdere boeiende innovaties en projecten betrokken en zo dragen we een steentje bij aan de economie en het welzijn van oudere groepen mensen in de maatschappij.

Rijp senior werk actief in bemiddelen en ontwikkelen 
Met Rijp senior werk gebruiken we onze expertise niet alleen bij het bemiddelen van goede kandidaten, maar ook in het ontwikkelen van HRM-concepten en diensten ter stimulering en ondersteuning van werkgelegenheid voor vitale 45+, 55+ en 65+ professionals die passend werk zoeken bij hun competenties.

Betrouwbaarheid en zekerheid
Om goede arbeidsbemiddeling mogelijk te maken werkt Rijp nauw samen met enkele partners. Erg belangrijk is onze samenwerking met R.A.S-payrolling. Dit is een gespecialiseerd en tevens –NEN gecertificeerde – organisatie voor de administratieve, fiscale en juridische handelingen en verplichtingen bij de verloning van onze kandidaten. Met R.A.S-payrolling hebben we voor u een betrouwbare partner die voor opdrachtgevers en kandidaten alle zaken secuur kan afhandelen die komen kijken bij flexibel werk zoals bij uitzenden, payrolling en detachering.

Daarnaast werken we nauw samen met AVAfit, adviesbureau voor Personeel en Organisatie. Zij zijn gespecialiseerd in HRM veranderingsprocessen die binnen organisaties moeten plaatsvinden om marktgericht te werken en effectiever om te gaan met het beschikbare arbeidspotentieel. Dankzij deze samenwerking kan Rijp haar opdrachtgevers en onze kandidaten ondersteunen in hun ontwikkeling ten aanzien van flexibiliteit, vitaliteit en mobiliteit op de arbeidsmarkt.

Door met Rijp senior werk de oudere 45-65+ werkzoekenden, ZZP’ers, VUT’ers of (pre)gepensioneerden te helpen, kunnen mensen hun ambities of wensen in werken op oudere leeftijd vervullen. Maar ook hun financiële positie verbeteren of AOW en pensioen aanvullen. Maar ook sociale kansen benutten, ontplooien en ontwikkelen. Tegelijkertijd helpen we zo werkgevers aan gemotiveerd en kwalitatief personeel om de sterk groeiende tekorten aan ervaren werknemers door de vergrijzing op te vangen.